ESI Grip - MTB Racer's Edge Orange

Code ES-GREO8
Description ESI Grip - MTB Racer's Edge
Orange


WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692

WTB - Horizon 650C x 47 TCS Road Plus Tyre
WT-W010-0640

Light & Motion Urban 1000 FC White Lion (White/White)
LM856-0650-A